Bravida overtar Orkdal Installasjon

Dialogen mellom Birger Steen (t.v.), eier og styreleder i Orkdal Installasjon, og Petter Storhaug, regiondirektør i Bravida, har pågått i to-tre måneder.  

Nyheter

Bravida overtar virksomheten til Orkdal Installasjon AS med virkning fra 1. desember 2019.