Orklands første budsjett legges fram - det blir ingen utskeielser neste år

Berdal har varslet stramt budsjett.

Det er ikke rom for ødsling i det første året i Orklands historie. 

Nyheter

Onsdag morgen samles alle orklandpolitikerne for å høre Svein Henry Berdal legge fram budsjettet for neste år og handlingsplanen for de fire kommende årene. Dette er første gang det legges fram et komplett orklandbudsjett. Berdal har allerede varslet at det vil bli et stramt budsjett.

Etter fellesmøtet vil politikerne gå til møter i sine respektive hovedutvalg. Onsdag er nemlig første gang hovedutvalgene for den nye kommunen er samlet. Utvalgene har ikke vedtaksmyndighet før etter nyttår, så det er hovedsakelig orienteringssaker og drøftingssaker som står på saklista.

ST har tidligere skrevet at reguleringsplanen for tomta til den gamle brannstasjonen kommer til behandling i dette møtet. Men i og med at orklandutvalgene ikke har myndighet til å fatte vedtak før 1.1.2020, er det Orkdals forvaltningsutvalg som får denne saken på sitt bord. Det skjer den 21. november.