Stramt budsjettforslag

Vil kutte fem årsverk i skole og barnehage for å spare 3,6 millioner

Rådmannen har ikke satt av midler til bygging av nytt oppvekstsenter på Venn i sitt forslag til økonomiplan for de fire neste årene.
Nyheter

Torsdag ettermiddag la rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Svein-Erik Bjerkan frem forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021 til 2024. I budsjettet står det at dagens tjenesteleveranse koster 478,3 millioner kroner, men kommunen har bare 474,7 millioner kroner til rådighet. Det betyr at kommunen må redusere drifta med 3,6 millioner kroner.