Nå er veien åpen igjen

Gammelosveien på Orkanger har i en periode den siste tida vært vært stengt for gjennomkjøring. Årsak: Lagt fjernvarmerør under veien. Men nå er den åpnet igjen.  

Nyheter

Gammelosveien på Orkanger har i en periode den siste tida vært vært stengt for gjennomkjøring. Årsak: Lagt fjernvarmerør under veien. Men nå er den åpnet igjen.

ST har tidligere omtalt at fjernvarmenettet, som i dag kun er lagt til Grønøra øst, nå skal over elva ved Hamos og nå Norsk Kylling på Grønøra vest.

- Det er Norsk kylling som er utløsende for at vi bygger ledningen på Grønøra vest, uttalte Kurt Sørum, daglig leder i Orkdal energi varme AS, i midten av oktober.

Ledningen skal bygges fra varmesentralen på Strandheim. og på sin vei mot vestsida, må Gammelosveien altså stenges.

Tilbakeføringa av veien starter Mardahl Maskin med på torsdag i forrige uke. Til slutt ble det asfaltert der gravearbeidet har pågått.

Rørtraseen fra Strandheim til Norsk kylling blir på 2,6 kilometer. Bedriften skal ha fjernvarmen klar fra 1. januar 2021 - noen måneder før fabrikken åpner for fullt.

Det er Orkdal energi som tar kostnaden ved fjernvarmeutbygginga, som er den største i fjernvarmeselskapets historie.