Kommunen vil bygge renseanlegg på tomta Ina har fått byggenekt på

Ina Guttorm mener Skaun kommune må omgjøre tidligere vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.

PMU-leder Øystein Wiggen (med ryggen til) og Ina Guttorm.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

I september skrev ST om Ina Guttorm, som har søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven (PMU) for et kombinert drivhus og lysthus i strandkanten på Viggja. Da PMU behandlet saken, fulgte de rådmannens innstilling om ikke å innvilge dispensasjon, blant annet fordi det kunne føre til uheldig presedens og fordi drivhuset, der Guttorm vil drive med forkultivering av grønnsak- og blomsterplanter, bar mer preg av å være et lysthus enn et drivhus, ifølge rådmannen.