Skal forske på denne brua: - Gjør klokt i å planlegge noe mer kjøretid enn vanlig

I forbindelse med et forskningsprosjekt Statens vegvesen gjennomfører sammen med SAP AS, har det vært plassert ut sensorer på Stavå bru på E6 ved Berkåk.

På denne brua i Rennebu er det iverksatt tiltak.Foto: Dagfinn Vold, Mediaprofil 

Nyheter

Prosjektet har pågått siden 2017, og er et FOU-prosjekt med formål om å bedre kunnskapen om hvordan eksisterende bruer oppfører seg under belastning, og om bruas oppførsel eventuelt endrer seg over tid.

- Ettersom prosjektet gir både SAP AS og Statens vegvesen mye ny kunnskap både om bruer og om hvordan vi kan utvikle oss for å jobbe mer formålstjenlig med bruvedlikehold, videreføres og utvides prosjektet, sier Arild Christensen, leder for bruseksjonen i Statens vegvesen i Trøndelag.

Derfor vil SAP AS i samarbeid med Statens vegvesen fra og med fredag 29. november 07.00 arbeide med å montere flere sensorer på brua. Dette medfører at ett kjørefelt på Stavå bru vil være stengt i hele perioden arbeidet pågår.

Trafikken over brua vil være lysregulert, med korte intervaller som skal sikre best mulig flyt i trafikken.

- Likevel gjør nok de som planlegger å kjøre E6 sørover fra Trondheim, klokt i å planlegge noe mer kjøretid enn vanlig, påpeker Christensen.

Arbeidet er planlagt å pågå frem til og med 8. desember klokken 19.00.

Unntaksvis kan det forekomme korte stengninger av brua på inntil ti minutter, står det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.