Vil ha postsekretærer og besøksvenner

Det var ikke bare forslag til endringer i neste års budsjett som ble lagt fram under formannskapsmøtet for Orkland onsdag. Det kom også flere verbalforslag. 

Verbalforslagene ble lagt fram i formannskapet, men skal først stemmes over i kommunestyret.   Foto: Malin Sveinsdotter Lystad

Nyheter

Et verbalforslag, eller et tekstforslag, er et forslag som ikke har noen budsjettmessige virkninger. Forslaget sier noe om hva politikerne ønsker for det neste budsjettåret. Ofte er dette en henstilling til rådmannen om å fremme konkrete saker det kommende året.