Måtte avlyse anbudskonkurransen

På grunn av liten eller ingen interesse for enkelte av entreprisene som var utlyst i forbindelse med byggingen av Meldal helsetun, ble anbudskonkurransen utlyst.

Helsetunet har foreløpig en kostnadsramme på 366,7 millioner kroner.  Foto: KVADRAT Arkitekter AS

Nyheter

– På enkelte områder fikk vi dårlig respons, forteller seksjonsleder for drift i Meldal kommune, Ola Wold.