To gule farevarsel - meteorologene forventer kaos

Nyheter

I natt kommer det varm luft og nedbør og tar over for det kalde og tørre været som har vært mange steder i landet. Fra natt til tirsdag er det lokalt fare for is på grunn av underkjølt regn som fryser på bakken, melder yr på sine hjemmesider.

Oppfordringen er som følger: Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av bridder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring, bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

– Enten du skal gå, sykle eller kjøre buss, så bør du legge inn ekstra tid i morgen. For om ikke du får problemer selv, så er det helt sikkert andre som sliter, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Skredfare

I tillegg til underkjølt regn er det også gult farevarsel for skredfare.

«Det ventes 30-60 mm nedbør i løpet av tirsdag, som regn under ca. 1300-1500 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.», skriver yr på sine hjemmesider.

Anbefalingen fra meteorologene er å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Fakta om underkjølt regn

* Regndråper som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene og i lufta omkring er under null grader Celsius, kalles underkjølte.

* Når slike dråper treffer jordoverflaten eller andre faste legemer, vil de fryse til is, forutsatt at underlaget også har en temperatur under null grader.

* Vanndråper med temperatur ned til rundt 40 kuldegrader kan forekomme i atmosfæren. Skal vanndråpene fryse, må det finnes partikler i dråpene som vannmolekylene kan feste seg til (frysekjerner).