Kommunesammenslåing

– Jeg deler ikke Senterpartiets syn om at dette er et svindelforsøk

Høyres Jan Grønningen tror Orkland kommer til å få kompensasjon for penger kommunen mister på grunn av kommunesammenslåingen. Hvor mye det er snakk om, tør han imidlertid ikke si noe om.

Høyres Jan Grønningen har vært i kontakt med sine partifeller på Stortinget angående spørsmålet om kompensasjon.  Foto: Marte Mona

Nyheter

Meldal kommune har mottatt i underkant av 10 millioner kroner i såkalte Ingar-midler fra staten. Disse pengene har kommunen fått overført fra staten blant annet på grunn av alderssammensetningen i befolkningen.