Har fått milliontilskudd for å fjerne råteskadene: – Det er en ganske stor operasjon

27 norske steinkirker fra middelalderen får til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring. Én av disse er Skaun kirke.
Nyheter

Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som får tildelt midler. Rett før jul ble det klart at Skaun kirke er tildelt opp til 600 000 statlige kroner.