Rådmannen sier nei til ny skole

Tirsdag 21. januar skal rådmannen orientere politikerne om de økonomiske forutsetningene for å bygge nytt oppvekstsenter i øvre Skaun.
Nyheter

I den orienteringen kommer rådmannen til å foreslå at kommunestyret gjør følgende vedtak om nytt oppvekstsenter: «Kommunestyret vedtar at det ikke er et økonomisk handlingsrom for ytterligere investeringer i økonomiplanperioden, med de driftsmessige forutsetninger som er lagt til grunn i budsjett for 2020 og økonomiplan 2021-2023.»