Trøndere irriterer seg lite over naboen

Enkelte synes naboen kan være litt plagsom, mens andre ikke bryr seg om noe. Her fra et boligfelt i Buvik sentrum.  

Nyheter

En relativt ny undersøkelse viser at trøndere har et godt forhold til naboen. Det er Respons Analyse som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag av boligportalen Hus.no.

Bare fire prosent av de spurte som er bosatt i Trøndelag sier at de ofte irriterer seg over naboen. 17 prosent svarer at de aldri irriterer seg over naboen.

-  Vi er overrasket over at det er så store lokale variasjoner over hvorvidt man irriterer seg over naboen eller ikke. Trøndelagsfylkene utmerket seg som blant de fylkene hvor det er minst naboirritasjon, sier talsperson for Hus.no, Zryan Amin.

82 prosent av trønderne svarer at de sjelden eller aldri irriterer seg over naboen. Det er sju prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende oppgir bare fire prosent av trønderne at de ofte irriterer seg over naboen. Det er to prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. 

Det som folk irriterer seg desidert mest over ved naboen, er støy. I tillegg kommer forstyrrende aktiviteter på kvelds- og nattestid, samt parkering.

-  Generelt viser undersøkelsen at nordmenn har et godt forhold til naboen. Men at det er støy som irriterer mest reflekterer nok den norske folkesjela godt. Vi liker fred og ro, sier Amin.

Et annet interessant funn i undersøkelsen er at jo rikere du er, jo større er sjansen for at du irriterer deg ofte over naboen.

- Det er overraskende at de med størst valgfrihet er de mest misfornøyde. Men det kan jo kanskje henge sammen med at når man ikke har så mange andre problemer i livet, må man finne dem selv, sier Amin.


Fakta:

Dette irriterer vi oss over:

• Støy: 34 %

• Forstyrrende aktiviteter på natt/kveld: 16 %

• Parkering: 16 %

• Forstyrrende aktiviteter: 14 %

• Røyking: 14 %

• Trær, hekk, eller annen beplanting: 13 %

• Husdyr: 12 %

• Søppel: 12 %

• Rot: 11 %

• Manglende oppfølging av plikter: 11 %

• Pågående sosial atferd: 10 %