«Nye Leangen» i rute

Om knappe to år kan banen stå ferdig. Illustrasjonen viser Midt-Norge travbane sett mot nordvest. 

Nyheter

Onsdag ble reguleringsplanen for ny regiontravbane på Fannrem behandlet for første gang i forvaltningsutvalget i Orkland. Dette er tydeligvis ingen omstridt plan for politikerne, for det var et enstemmig vedtak om å sende planen ut på høring.

Dermed er man i rute med tanke på å få ferdigbehandlet reguleringsplanen før sommerferien, og byggestart ventes kort tid etter at ferdig plan foreligger.

Den nye regiontravbanen skal stå ferdig høsten 2021.

Planen legges nå ut på høring.