Slutter som barnehagestyrer. Har fått ny jobb

Skaun kommune har lyst ut stillingen som ny styrer ved Venn barnehage.
Nyheter

Siri Skogstad Leer har sagt opp som barnehagestyrer ved Venn oppvekstsenter. Barnehagen på Venn er én av åtte i Skaun kommune, og én av tre som er tilknyttet oppvekstsenter.