Til minne om Reidar Halgunset:

«Savnet og tomrommet etter Reidar er stort»

Nyheter

Min gode venn og kollega var født i Rindal 9. februar 1927 og døde på Orkdal sjukehus 13. desember 2019. Reidar og jeg møttes på lærerskolen i 1949. Han fikk sin oppvekst på heimgarden, der de også drev en møbelfabrikk. Heimen var prega av kristenarven i tru og tanke. Reidar ble i tidlig alder en bekjennende kristen og interessert i misjonsarbeidet. Første lærerposten hadde han i Ringebu i ett år, deretter ble han lærer i Orkdal. Etter 19 år kom jeg til Orkdal. Det ble i alt 70 år med godt kollegialt vennskap.

Reidar tok etter hvert to år videreutdanning. Fagene var sløyd og historie, ved siden av en rekke småkurs.

Reidar hadde et overlag godt håndlag og en solid og sikker stilsans. Han var alt i alt meget godt og allsidig utrusta for arbeid i skolen. En periode var han pedagogisk konsulent ved skolekontoret. Han kunne brukes til det meste. Sjøl var han heller stille og tilbakeholden av vesen, men kunne være helt tydelig når det trengtes.

Jeg vil trekke fram ett tilfelle som belyser hans innsyn i pedagogikken: Ved en av ungdomsskolene var det en vinter en gruppe elever som var meget vanskelige å ha i klassen. Reidar ble satt på saken. Her kom pedagogen til sin rett. Han kunne «lese» elevene. Han fikk bruke en nedlagt skole, noen sløydbenker med utstyr, tavle og kokeplate samt noen kroner til mat og en liten godtgjøring for utført arbeid når det passa. Inne var det sløyd og teori, ute var det blant anna fiske i et fjellvatn med analyser. Og: Forsiktig hogging og felling av trær med belønning for antall m3. Da måtte de for eksempel regne volum av avkorta kjegle. De fikk avtale med en gårdbruker om at elevene kunne være med i fjøset en del av dagen. Det var gjevt. Men drosjen kom klokka 14.15. Elevene bad om å få komme igjen til kveldsstellet! Og spør om når det kom lammunger!

Opplegget til Reidar var gjort. Elevene ble tilbakeført til klassen, behagelige og trivelige! Reidars pedagogikk var enkel og velprøvd, men tydelig: Nærhet mellom lærer lærer og elev, mest mulig fra det konkrete til det abstrakte.

Savnet og tomrommet etter Reidar er stort. Men trøsten og tryggheten ligger i det veldige, klare synet han hadde på evigheten med Jesus.

Fred med Reidar Halgunset sitt minne.

Tormod Hagen