– Dette er en viktig sak

Thamsklyngen har søkt Orkland kommune om nesten 300 000 kroner for å sørge at budsjettet går i null. Det er politikerne positive til.

Daglig leder i Thamsklyngen Jan Kåre Solem, ga politikerne en orientering om Thamsklyngen i forbindelse med formannskapsmøtet.   Foto: Malin Sveinsdotter Lystad

Nyheter

Thamsklyngen sendte høsten 2019 en søknad til kommunen om 295 000 kroner. Onsdag ble saken behandlet av formannskapet i Orkland.