Vil bruke 250 timer på å finne ut hva som egentlig skjedde i «rådmannsaken»:

– En alvorlig sak med mange berørte

Revisjon Midt-Norge har lagt frem sitt forslag til hvordan granskingen av den såkalte rådmannsaken skal gjennomføres, og finne ut hva som egentlig skjedde på Skaun-ordførerens kontor forsommeren 2019.

Ordfører Jon P. Husby (til venstre) og rådmann Jan-Yngvar Kiel under kommunestyremøtet 3. oktober. 

Nyheter

Når kontrollutvalget i Skaun møtes på rådhuset onsdag 12. februar, er rådmannsaken én av sakene som leder Anita Gilde og resten av utvalget skal behandle. Etter at behandlingen har blitt utsatt flere ganger, har nå revisjonen ferdigstilt sitt forslag til prosjektplan for granskingsarbeidet.