Rådmannens nye tittel førte til humring og forvirring: – Langt ifra noe personlig ønske

Nå er det endelig klart. Øverste sjef i administrasjonen i Skaun kommune, skal omtales som kommunedirektør.

Før var han rådmann. Nå er Jan-Yngvar Kiel kommunedirektør.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

På torsdagens kommunestyremøtet ble det enstemmig vedtatt at rådmann Jan-Yngvar Kiel og assisterende Hege Røttereng får nye titler. Fra og med det øyeblikk ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) banket det endelig vedtaket, heter administrasjonens øverste leder i Skaun kommune kommunedirektør.