Kontrollutvalget gjør sjeldent unntak for foreldre:

– De vil fortelle sin historie

Kommunedirektøren orienterte kontrollutvalget om arbeidet med skolemiljø ved Buvik skole.
Nyheter

I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn ved Buvik skole, ba kontrollutvalget kommunedirektøren om å gi en orientering om arbeidet med skolemiljøet ved skolen. I Fylkesmannens rapport kom det frem at to av fem avvik er lukket, og at Skaun kommune, som er skoleeier, har frist på seg til 4. mai på å lukke de resterende avvikene.