Skal finne ut om loven ble brutt:

– Ex-ordføreren kan nekte å la seg intervjue

Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold har fått 250 timer til rådighet, og en frist til 1. juni, med å ferdigstille en endelig rapport.

Torbjørn Brandt (i midten) er seniorrådgiver i Konsek Trøndelag.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

Siden kontrollutvalget ba Revisjon Midt-Norge om å granske hva som skjedde før, under og etter at daværende ordfører Jon P. Husby (Sp) tilbød rådmann Jan-Yngvar Kiel sluttpakke, har revisoren jobbet med en prosjektplan for arbeidet. I planforslaget som kontrollutvalget behandlet onsdag 12. februar, står det blant annet hvilke problemstillinger som revisjonen skal forsøke å finne svar på, i hvilket omfang, til hvilken kostnad, og når en endelig rapport skal være ferdig.