Andelen uføretrygdede

Tre kommuner skiller seg ut

Tall fra Nav viser at i tre av kommunene i STs nedslagsfelt, er over 14 prosent av befolkningen uføretrygdet.

I Hemne, Meldal og Rennebu var over 14 prosent av befolkningen uføretrygdet.   Foto: Illustrasjon fra Nav.

Nyheter

Dette gjelder Hemne - med 14, 3 prosent av befolkningen, Rennebu med 15,8 prosent, og Meldal med 17,2 prosent.