Flere skuterførere fikk bot

Illustrasjonsbilde.  Foto: Willy Karlstrøm

Nyheter

Politiet melder om at det er gjennomført naturoppsyn og kontroll av skuterkjøring i området Romundstadbygda i Rindal kommune.

– Tre førere fikk gebyr for ikke å ha med seg løyve, skriver politiet på Twitter søndag klokka 15.

Hver av førerne fikk bøter på fem hundre kroner.

«Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven med tilhørende forskrift åpner likevel for transport til flere nytteformål. Kommunen kan ved enkelte tilfeller også gi tillatelse til motorferdsel i utmark der regelverket tillater det,» skriver Rindal kommune på sine hjemmesider.

Bruk av egen snøscooter for varetransport til hytte kan kun skje dersom det foreligger kjøretillatelse fra kommunen. For å få slik tillatelse må visse vilkår være oppfylt. Kommuner gir også dispensasjoner for bruk av egen snøscooter for funksjonshemmede.

LES OGSÅ: Rindal på skutertoppen