Flytter tjue offentlige arbeidsplasser til Buvika: – Det vil bli ei helt ny avdeling

I løpet av våren vil Bufetat region Midt-Norge etablere seg i Buvika. Det vil bli snakk om tre heldøgnsplasser for ungdom, og om lag tjue årsverk.

Valget falt på Buvika fordi Bufetat ønsker seg en avdeling i randkommunene på sørsida av Trondheim.  Foto: Arkiv

Nyheter

Bufetat er en fortkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten, og har ansvar for det statlige barne- og familievernet i Norge. Etaten ble opprettet 1. januar 2004, i forbindelse med at staten overtok det fylkeskommunale ansvaret for barnevernet og familievernet. Bufetat styres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).