10 500 i bot og fotgjenger i sju måneder

Nyheter

En kvinne i 30-åra bosatt i Heim kommune, er dømt til å betale ei bot på 10 500 kroner etter å ha kjørt 86 km/t i en 60-sone i en av nabokommunene i januar i år. 86 km/t er akkurat på grensa for førerkortbeslag i 60-sone. Hun er i tillegg fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på sju måneder. Hun må avlegge ny praktisk prøve for å få førerkortet tilbake.

Ifølge den nylige dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, kvalifiserer hastighetsoverskridelsen i seg selv til tap av førerretten i tre måneder, men siden hun har fem prikker i førerkortet fra før, medfører det ytterligere fem måneders tap av førerretten. På grunn av konsekvensene saken har for kvinnen, er hun framdømt førerretten i sju måneder.

I retten avga hun en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.