Konfirmasjoner utsatt på ubestemt tid

Nidaros bispedømme utsetter alle konfirmasjoner til etter sommeren, på grunn av koronakrisen.

Det blir ikke konfirmasjoner i vår, slik vi er vant til. 

Nyheter

Det betyr konfirmasjonene i alle kommuner i STs nedslagsfelt utsettes. Nidaros har valgt å gjøre dette etter anbefaling fra nasjonalt hold i Den norske kirke.

– Som kirke må vi ta vårt ansvar i å begrense smitten. Vi utvider varigheten av de strenge tiltakene, samtidig som vi utsetter konfirmasjonen. Det er for å bidra til forutsigbarhet, og samtidig forberede oss på at denne situasjonen kan vare en god stund, sier stiftsdirektør i Nidaros, Steinar Skomedal i en uttalelse på bispedømmets nettsider.

LES OGSÅ: Gjennomfører dåp og gravferd med begrenset oppmøte

Digital form

Koronatiltakene i kirken utvides på ubestemt tid. I tillegg til utsatte konfirmasjoner, vil det si: Ingen offentlige gudstjenester, og begrenset deltakelse i dåp, vielser og begravelser. Dette varer på ubestemt tid.

– Akkurat nå er situasjonen så uoversiktlig at vi ennå ikke vet når det blir aktuelt å gjennomføre årets konfirmasjoner. Vi vil informere om dette så fort vi vet noe mer, sier Skomedal.

Dette er tiltakene som gjelder:

  • Alle offentlige gudstjenester avlyses eller erstattes med digitale program. Kirken ønsker fremdeles å markere påsken som en viktig høytid, men i digital form.
  • Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50, nærmeste familie – eller innenfor de begrensninger som lokal helsemyndighet setter.
  • Innmeldte dåp og vielser gjennomføres som planlagt, men i en lukket seremoni. Tak på deltagelse settes på samme måte som ved begravelser.
  • Alle konfirmasjoner utsettes til etter sommeren.
  • Alle lokale arrangement i kirkens regi bør avlyses.
  • Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Vil være tilgjengelige

Selv om disse tiltakene og avlysningene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utryggheten som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Menighetskontorene vil fremdeles være tilgjengelig på telefon og internett.

– Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget».