Gimseng konstituert rektor

Astrid Gimseng er konstituert rektor og styrer ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter. 

Nyheter

Astrid Gimseng er konstituert rektor/enhetsleder ved Jåren/Råbygda oppvekstsenter. Hun er til daglig styreleder ved barnehagen ved oppvekstsenteret, og har ved behov fungert som rektor Eli Aunes stedfortreder i flere år.

- Gimseng er konstituert som enhetsleder som en følge av at Aune for tida er sykemeldt. Det er fortsatt uavklart hvor lang periode det er snakk om, opplyser assisterende rådmann, Hege Røttereng i Skaun kommune.