- Jeg er ingen koronafornekter. Vi må ikke la oss styre av frykt

Turid Nordbø i Grindal mener at Rennebu kommune sender ut et uryddig signal med å stenge kommunegrensene.
Nyheter

- Det framstår som at vi er mer redd enn at vi styres av fornuft, sier Turid Nordbø som synes det er synd at Rennebu kommune innfører strengere restriksjoner enn andre kommuner i Trøndelag, og hva sentrale myndigheter anbefaler.