I én kommune er ledigheten nå ni prosent

Bildet er kun en illustrasjon, og har ingen direkte relevans til artikkelen.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Koronautbruddet - og konsekvensen av det - kommer tydelig til syne i den dagferske statistikken fra Nav som viser ledigheten de siste fire ukene.

Per 3. mars hadde de fem kommunene i STs nedslagsfelt en ledighet på 0,9 prosent på det laveste (Rindal) til 2,5 på det høyeste (Rennebu).



Rindal «best» ut

Utviklinga er dyster lesing. I dag er det 9,0 prosent ledighet i Skaun. Det tilsvarer 184 personer, en økning på 151 personer fra 3. mars.

Orkland har nå en ledighet på 8,7 prosent, tilsvarende 380 personer. Økningen er på godt over 300 fra 3. mars. Foreløpig inngår tallene fra hele gamle Snillfjord i statistikken for Orkland.

Rennebu kommer i dag ut med en ledighet på 7,8 prosent, i Heim er tallet 7,1 prosent, mens Rindal synes å ha kommet «best» ut av krisen med en ledighet på 6,4 prosent.

I hele Trøndelag har ledigheten økt fra 1,7 prosent (1 890 personer) 3. mars, til 9,3 prosent (10 652 personer) 24. mars.



Flere rammes hardt

Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65 000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291 000, skriver Nav i en pressemelding.

Arbeidsmarkedet i Trøndelag rammes spesielt hardt innenfor butikk og salgsarbeid. Her er det en økning i ledighet på nesten 4 000 personer siden 3. mars. Også innenfor reiseliv og transport har antall helt ledige økt voldsomt med over 3500 personer.

— Disse yrkesgruppene står for nesten førti prosent av økningen siden 3. mars. Butikker, hoteller og restauranter var blant dem som ble rammet først av tiltakene og derfor ser vi den voldsomme økningen i antall permitterte her, forklarer direktør i Nav Trøndelag, Bente Wigum.



Økte 1175 prosent

Oppdal, Stjørdal og Røros er kommuner som nå har en ledighet over ti prosent. I utviklingsbildet fra 3. mars og fram til i dag, har Lierne den største økningen i ledigheten, med svimlende 1 175 prosent!