Nå kan kultur, idrett og frivillighet søke kompensasjon

Men fristen er svært kort.

Mannskoret Lerka, her med solist Lasse Rindal, er blant de mange som har måttet avlyse sine arrangementer. 

Nyheter

Regjeringa har bevilget en krisepakke på én milliard kroner rettet mot kultur, idrett og frivillighet.

14. april åpner muligheten for frivillige lag og organisasjoner og arrangører innen kultur- og idrettssektoren for å søke om kompensasjon for korona-avlyste, -utsatte eller -stengte arrangementer.

Søknadsfristen er satt til 21. april, og det er først 14. april det åpnes for å legge inn søknader.

Det er Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningene, og det ligger informasjon om ordningene på www.lottstift.no og www.kulturradet.no.