Vil gi økonomisk kompensasjon til de som er ekstra utsatt:

– Helsearbeiderne er i en særstilling i denne krisen

David Sørli Nielsen (KrF) foreslår å gi helsearbeidere i Skaun lønnede fridager for å honorere den ekstraordinære innsatsen.

David Sørli Nielsen vil honorere helsearbeidere for den ekstra innsatsen under pandemien.  Foto: Arkiv

Nyheter

I formannskapsmøtet 16. april, la Nielsen frem et forslag om at kommunedirektøren i Skaun lager en kompensasjonsordning for ansatte i hjemmetjenesten og Rossvollheimen. Ordningen skal belønne den ekstra arbeidsbelastningen og smitterisikoen som de ansatte utsettes for i løpet av koronakrisen.