– Man sender ikke fra seg et barn uten språk

Mona Størdal mener Orkland kommune trenerer arbeidet med å kartlegge behovet for omsorgsboliger for unge funksjonshemmede. Dette for å presse foreldre til å sende barna sine til boliger på Orkanger.

Mona Størdal synes det virker som om kommunen ønsker at alle skal bo på Orkanger. Hun er imidlertid ikke villig til å la datteren, som ikke har språk, bo så langt unna. 

Nyheter

Mona Størdal er mor til ei 19 år gammel funksjonshemmet jente, som trenger hjelp til alt og tilsyn døgnet rundt. Datteren bor per nå hjemme, men er på avlastning ved Myrantunet i Lensvik tre helger i løpet av seks uker. På hverdagene er hun vanligvis på videregående skole. Dette er imidlertid datterens siste år på videregående, og foreløpig vet ikke Størdal hva som skjer med datteren til høsten.