Kjørte 134 km/t i 80-sone

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Ei kvinne i 20-åra bosatt i Orkland kommune, må møte i retten for grov hastighetsovertredelse.I april i år ble hun stoppet av politiet i hjemkommunen, og farten ble målt til 134 km/t i en 80-sone.

Ifølge tiltalen, utferdiget av Politimesteren i Trøndelag, har hun begått brudd på vegtrafikklovens paragraf 31, som omhandler brudd på fartsgrensen.

I utgangspunktet er grensen for ubetinget fengsel 136 km/t i 80-sone. Kvinnen slipper derfor å sone, forutsatt at det ikke foreligger særlig skjerpende omstendigheter.Hun må også belage seg på å bli fratatt retten til å kjøre motorvogn for en lengre periode. Dette er det tatt forbehold om i tiltalen.