Forsinka vei ytterligere forsinka

– Spørsmålet er hvem som skal betale. Det er det det står på

Tanken var at fylkesveien i Børsa sentrum skulle legges om innen åpninga av ny ungdomsskole. Nå kan det gå ytterligere år.

  Foto: Heidi K. Johnsen

Planen er at gang- og sykkelvei skal gå der den er nå i dag, men at det bygges en forenkla vei på oversiden av barnehagen, over jordet.

Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp)
Nyheter

I årevis har representanter for Skaun kommune snakket om viktigheten av å flytte fylkesveien som går mellom Skaun ungdomsskole og Børsa skole, i Børsa sentrum. For ganske nøyaktig ett års tid siden inviterte daværende ordfører Jon P. Husby (Sp) og rådmann Jan-Yngvar Kiel fylkespolitikere til kommunen for å se på veien.