Fem vil bli rektor

Tre menn og to kvinner vil bli rektor ved Grøtte skole.

Elena Aleksandra Selbekk er en av søkerne.  Foto: Arkiv

Nyheter

Oddrun Skjølberg er inne i sine siste uker som rektor ved Grøtte skole, etter å ha hatt sitt virke ved skolen i 23 år. Hun har vært rektor de siste åtte årene, og 65-åringen går av med pensjon når dette skoleåret er omme.