– Personopplysninger er misbrukt

I en orientering til både fylkesutvalget og kontrollutvalget, sier fylkesrådmannen at de vet at det er hentet ut personopplysninger fra én person, etter et sikkerhetsbrudd.

Det er foreløpig uklart om personopplysningene til elever og ansatte ved tre videregående skolene i STs nedslagsfelt har blitt misbrukt.  

Nyheter

14. mai sendte Trøndelag fylkeskommune ut en pressemelding. Der stod det at «personopplysninger til elever og lærere i Trøndelag fylkeskommune kan ha kommet på avveier. Dette skyldes et sikkerhetsbrudd hos en av fylkeskommunens leverandører.»