Inspeksjon av dam gir høyere vannstand

Trønderenergi skal i sommer foreta en inspeksjon av dam Vasslivatn. For å få gjennomføre inspeksjonen krever det at magasinet er tappet ned.  

Normalt ville en del vann ha gått til overløp i Vasslivatnet på et senere tidspunkt i vårflommen.

Stig Tore Laugen, Trønderenergi
Nyheter

Trønderenergi skal i sommer foreta en inspeksjon av dam Vasslivatn. For å få gjennomføre inspeksjonen, kreves det at magasinet er tappet ned.

- Med stort forventet tilsig fra snøsmelting, og en til tider heftig nedbørsituasjonen, klarer ikke Søa kraftstasjon å ta unna nok av det forventede tilsiget for å komme ned på nivået som kreves for inspeksjonen. Vi må derfor slippe vann forbi demningen gjennom omløpsluka, noe som vil medføre mer vann i vassdraget nedenfor demningen enn normalt, sier Stig Tore Laugen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.

Les også: Her fosser det ut 70 000 liter vann i døgnet

- Vi stenger også bekkeinntaket i Holla for å redusere tilsiget til Vasslivatnet, og vannføringa i Holla blir dermed også noe større enn i en normalsituasjon, legger han til.

Selve forbislippingen fra Vasslivatnet har ingen annen konsekvens enn at det er høyere vannføring enn normalt i elva Søa fra Vasslivatnet, samt ned til Rovatnet og videre ned til fjorden.

- Normalt ville en del vann ha gått til overløp i Vasslivatnet på et senere tidspunkt i vårflommen. Dette skjer ikke nå når vi tapper kontrollert gjennom luka, sier han.

Les også: Gjedda hadde «støvsugd» vannet for ørret

Trønderenergi vil følge nøye med på flomsituasjonen og redusere forbislippingen hvis det oppstår fare for skadeflom som følge av stor snøsmelting og nedbør i kombinasjon med forbislippinga.

- Vi vil starte nedtapping av magasinet denne uka. Avhengig av hvordan tilsigssituasjonen utvikler seg vil forbislippinga vare til anslagsvis slutten av juni, sier Laugen.