Samlet fylkesnivået til ferjebefaring

Vil stå side om side for å hindre redusert tilbud.

Folk kan ikke lenger jobbe overtid dersom dette blir vedtatt.

Hanne Berit Børseth Brekken
Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune vil kutte rutetilbudet på ferjesambandet Hendset i gamle Halsa til Arasvika i Aure. Kuttforslaget innebærer en reduksjon på 15 prosent for «Driva», som trafikkerer den vel ti minutter lange turen over Arasvikfjorden, «naboen» til Vinjefjorden. Strekningen er den viktigste samferdselsforbindelsen mellom gamle Halsa og Aure.