Hun har sagt nei til 9,5 millioner - nå bes kommunen sette i gang ekspropriasjon

Alle grunneierne har takket ja til tilbudet fra travet, bortsett fra én.
Nyheter

Det er Randi Jacobsen som eier mest av jorda som er omregulert til travformål, og som skal bli en del av Midt-Norges nye hovedbane for travsport.