Her har Larsen fortalt om han vil støtte ekspropriasjon eller ikke

Dette er siste sommer med grønn åker ved travparken.
Nyheter

Et stort flertall i kommunestyret i Orkland vedtok onsdag reguleringsplanen for Midt-Norge travpark på Fannrem. Umiddelbart etterpå vedtok samme kommunestyre å gi rådmannen fullmakt til å starte prosessen for å ekspropriere rundt 35 mål matjord fra Randi Jacobsen.