Optimisme og Ironisk applaus da naboer møtte Bufetat:

– Vi syns kommunen har opptrådt veldig arrogant

Onsdag kveld fikk grendelag og naboer endelig møte representanter fra Bufetat og Statsbygg ansikt til ansikt i amfiet på Buvik skole.

Om lag tjue naboer hadde møtt frem for å høre og diskutere.  Foto: Erik Eikebrokk

Vi har ansatte på 24 timer i døgnet som går i en døgnturnus, og det er alltid våkne folk på jobb

Nils Harald Brattgjerd, avdelingsdirektør Bufetat region Midt-Norge
Nyheter

Egentlig skulle informasjonsmøtet funnet sted 17. mars, men på grunn av koronasituasjonen ble det utsatt i over tre måneder.