Har vedtatt å selge Skaun samfunnshus

– Vi vil ikke risikere å miste alt

Tirsdag 23. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for Skaun samfunnshus. På sakslista stod én sak.

Skaun samfunnshus,nytt styre. Åpent møte om veien videre. Økonomi  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Kreditorene har vært tålmodige. Med et salg får vi gjort opp gjelda, og gitt noe tilbake til bygda

Kjell Michael Mandal, styreleder Skaun samfunnshus SA
Nyheter

– Som resten av verden er vi også påvirka av koronasituasjonen. Med tanke på drift og å betjene gjelda, kom dette på et veldig uheldig tidspunkt for vår del. Derfor ble det beslutta å legge ut samfunnshuset for salg på det åpne markedet, sier styreleder Kjell Michael Mandal.