Vil bygge førti mål stort kaianlegg, med 26 meter høye tanker

Grunneiere søker om å få omregulere det gamle AKS-området nord for Thamshavn, nesten på grensa mellom Skaun og Orkland kommuner.

Det totale tomtearealet er på førti mål.  Foto: Øyvind Brostrøm

Nyheter

I juni ble det avholdt oppstartsmøte på Orkland rådhus. Grunneiere og interessenter ønsker å regulere eiendommen for å etablere et biogassanlegg på tomta. Deler av den førti mål store tomta er delvis utbygd til industri, mens resterende er ikke bebygd.