Kjørte 146 km/t i 80-sone

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

En kvinne i 20-åra bosatt i Orkland kommune, må sone 16 dager i fengsel for råkjøring. Hun er i tillegg fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 16 måneder.Kjøreturen da det gikk altfor fort i en 80-sone i hjemkommunen, fant sted i mai i år. Hun ble da målt til 146 km/t.

I retten har kvinnen avgitt en uforbeholden tilståelse, og hun samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er det lagt vekt på i formildende retning i straffutmåling. I skjerpende retning har retten lagt vekt på at fartsoverskridelsen var betydelig, og at kvinnen også hadde en passasjer i bilen.

Hun må avlegge ny, full førerprøve dersom hun ønsker førerkortet tilbake.Kvinnen erklærte at hun vedtok den nylig avsagte dommen.