Hun forlater lokalpolitikken

Merete Klevset har fått innvilget fritak fra sine politiske verv i Heim kommune.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Merete Klevset, som ble innvalgt til kommunestyret i Heim for Senterpartiet i fjor, har søkt og fått innvilget fritak fra alle politiske verv. Årsaken er at hun har meldt flytting til Trondheim og starter i ny jobb der.


 

Fritaket innebærer flere omrokeringer. Her er konsekvensene av at Klevset er innvilget fritak:

  • Nils Forren rykker opp som fast medlem av kommunestyret
  • Den samme Forren rykker opp som sjuende vara til formannskapet, det samme gjelder for valgstyret og klageutvalget
  • Oda Sagør Stølen rykker opp som femte vara til driftsutvalget
  • Siri Anshus Selnes blir kommunestyrets representant i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Merete Klevset er kommunestyrets kontaktperson for Halsa grendelag, men valget av ny representant er vedtatt utsatt.

Flytting er en av få gyldige grunner for å få innvilget fritak fra politiske verv. Dette har sin logiske forklaring i at du må være registrert i Folkeregisteret i den kommunen du er folkevalgt i.