Koronastøtte til reiselivet - Ba om råd for å sørge for likebehandling

Under det siste formannskapsmøtet før sommeren, ba rådmann Ingvill Kvernmo politikerne diskutere hvordan kommunen skal behandle søknader fra bedrifter som ber om økonomisk støtte på grunn av koronapandemien.

Ingvill Kvernmo, rådmann i Orkland ønsker likebehandling av søknadene.   Foto: Audhild Øye, ST

Nyheter

– Grunnen til at jeg har tatt dette opp som en drøftingssak, er at vi har fått inn en konkret søknad fra et samvirkeforetak, som har søkt oss om å få penger til å dekke tap på grunn av koronasituasjonen. Hvordan skal vi håndtere slike søknader slik at vi får til likebehandling? Det er dette jeg ønsker å drøfte med formannskapet, sa rådmannen.