Mobiliserer til kamp for å unngå redusert åpningstid

Også posisjonspartiene ville se på saken en gang til.

Halsanaustan barnehage i Heim.  Foto: Heim kommune

Det er ei tilråding uten at foreldrene har fått anledning til å uttale seg først. Heldigvis ble det ikke tid til å behandle saken.

Oddny Løwe, Halsalista
Nyheter

Halsalista er svært glad for at det ikke ble tid til å fatte vedtak om nye vedtekter for barnehager i Heim. I disse vedtektene blir det også bestemt hva som er barnehagenes åpningstid. I rådmannens innstilling, heter det at åpningstiden i barnehagene skal reduseres med tre kvarter.