Mener travvedtak ikke var lovlig

SV og MDG ber Fylkesmannen sjekke vedtaket om travbane på Fannrem.

- Det er en tvangsavvikling av et gårdsbruk med flatjord av prima kvalitet kommunestyret har vedtatt.

SV og MDG i Orkland
Nyheter

Kjell Rønningsbakk og Anne Mari Svinsaas fra SV og Mona Størdal fra MDG har sendt brev til Fylkesmannen i Trøndelag der de ber om lovlighetskontroll etter kommunelovens paragraf 59.

Der heter det blant annet:

«Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.»

Klager inn to saker

Det er to vedtak, begge fattet i kommunestyret 24. juni, de tre kommunestyrerepresentantene klager inn. Den ene saken er reguleringsplanen for Midt-Norge travpark og det andre vedtaket omhandler oppstart av arbeidet med å ekspropriere grunn fra den ene grunneieren som ikke vil selge.

Det vises til at kommunestyret sier ja til å ta i bruk 100 mål dyrkamark til travformål. Av dette tilhører 36 mål Randi Jacobsen, som er den eneste grunneieren som har sagt nei til å selge. Det til tross for at hun er tilbudt 9,5 millioner kroner for 36 mål jord.

- Tvangsavvikling

SV og MDG skriver i brevet at Jacobsen etter en eventuell ekspropriasjon vil sitte igjen med et jordstykke på ti - elleve mål mellom travanlegget og dagens vei.

- Det er en tvangsavvikling av et gårdsbruk med flatjord av prima kvalitet kommunestyret har vedtatt. Dagens grunneier har en datter på 35 år som ønsker å overta gården og drive den videre, men med ti mål vil det bare være restene igjen av et forhenværende gårdsbruk, skriver MDG og SV i brevet til Fylkesmannen.

Skjerpet jordvern

Kjell Rønningsbakk sier til ST at deres forespørsel om lovlighetskontroll er knyttet til jordvernet.

- Det vi ber Fylkesmannen se på, er at området ble omregulert i 2014. Siden den gang er jordvernet kraftig innskjerpet, og nå er vi i 2020. Vi mener også at det finnes et alternativ på Mosøyan på Vormstad. Da vil vi få banen til Orkland, og vi unngår nedbygging av dyrkajord, sier SV-representanten.

Det vises i brevet til at ekspropriasjon bare skal kunne gjennomføres dersom det ikke finnes noe alternativ. Noe de tre representantene mener finnes i Mosøyan.

Til kommunestyret

Vanlig saksgang når det gjelder lovlighetskontroll, er at saken kommer tilbake til organet som behandlet den - i dette tilfellet kommunestyret i Orkland. Det betyr at henvendelsen fra SV og MDG antakelig vil bli behandlet i det første kommunestyret etter sommerferien, den 2. september.

Dersom kommunestyret står fast på sine vedtak, går saken til Fylkesmannen for endelig behandling.

Aldri vært aktuelt

Asbjørn Opdal, som er leder for Midt-Norge travforbund, sier til ST at Moøyan aldri har vært et reelt alternativ. Han legger til at det er viktig å få travbanen på et sentrumsnært sted, og at det ikke må ligger for langt fra Trondheim.

- Dessuten er det altfor sent å begynne å se på andre alternativer nå, og Fylkesmannen har allerede godkjent reguleringsplanen slik den foreligger etter vedtaket i kommunestyret, sier Opdal som ennå ikke har gitt opp å komme til enighet med Randi Jacobsen, slik at man unngår ekspropriasjon.