- Det e' aldri gæli med litt ekstra pæng

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder satsing på sommerjobber for unge under 18 år. Skaun er den kommunen som satser minst.

Det aller viktigste er at ungdommene får en opplevelse av at det er bruk for dem. 

Reidar Klungervik, Heim kommune
Nyheter

Ungdom under 18 år er ei gruppe som gjerne har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, da mange bedrifter foretrekker ungdom som har fylt 18.