Fylkesmannen lover rask behandling:

- Dette er respektløst, og minner om trenering

- Det er helt utenkelig at klagerne vil få medhold hos Fylkesmannen.

Gaustad mener de tre politikerne forsøker å trenere saken for å unngå at Midt-Norge travpark kommer til Fannrem, men han mener det er utenkelig at de vil lykkes.  Foto: Selberg arkitekter

Dette framstår som et ønske om å trenere og å skape usikkerhet hos travet

Steinar Gaustad, tidligere kommunalsjef for næring og samfunn
Nyheter

Det sier Steinar Gaustad, som ved årsskiftet pensjonerte seg fra jobben som kommunalsjef for samfunn og næring. Han var også assisterende rådmann i Orkland kommune.